Хор Менада – Т. Скаловски – Рапсодија 3 (фрагмент)